دلنها چیست؟

سوال اشتباه! دلنها در روستای ما اسم فاعل است؛ بنابراین باید پرسید «دلنها کیست؟».

اگر بپرسی «دلنها» کیست، خواهم گفت در روستای ما به کسی که چیزی می‌خواسته و نتوانسته به دست بیاورد و باز هم می‌خواهد اما می‌داند که چاره‌ای برای به دست آوردنش نیست، می‌گویند دلنها شده.

واضح گفتم؟

دوشنبه ۲۶ مهر ۸۶

۷ thoughts on “دلنها چیست؟

  1. نمی پرسم: نام روستای شما چیست؟
    می پرسم: «دل‌نها» که لابد صفت است بر کسی، به کدام گویش است؟ تُرک، کُرد، لُر، ترکمن، بلوچ، فارس …؟
    «دل‌نها» ؟!
    نمی دانم چه چیزش گیجم می کند؟!

پاسخ دهید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *